Nieuws
Praktische tools voor het beheersen van corrosie onder isolatie

Dertig partners uit de proces- en chemische industrie ontwikkelde samen met Veiligheid Voorop en World Class Maintenance (WCM) een set van praktische tools voor het beheersen van corrosie onder isolatie. Op 24 maart aanstaande delen drie werkgroepen de resultaten en de verschillende onderzoeken meer in detail.

Beslismodel NDO-techniek

Corrosie zorgt voor storingen en hoge onderhoudskosten en vormt een groot (omgevings)risico. “Het is een lastig fenomeen dat zich moeilijk laat detecteren”, zegt Rob de Heus. Hij is projectleider namens WCM dat het initiatief nam om het corrosieprobleem sectorbreed aan te pakken.

Drie werkgroepen bogen zich over drie verschillende invalshoeken. De werkgroep NDO (Non Destructief Onderzoek) richtte zich op het ontwikkelen van een beslismodel voor het selecteren van de juiste NDO-techniek voor een bepaalde situatie. Jan Heerings van HIS Consult: “Het model brengt de kosten voor inspectie, coating en steigerbouw in kaart. Het beoordeelt de geschiktheid van de verschillende NDO-technieken voor hun toepassing en berekent het effect op de faalkans om daarmee het risico te bepalen. Tot slot komt alles samen in een scenario waarin we de verschillende inspectiestrategieën kunnen beoordelen.” Werkgroepvoorzitter Maarten Robers (Dekra): “De industrie kan praktisch aan de slag met de resultaten.”

Levensduur voorspellen

In de werkgroep Coatings onderzochten de deelnemers de kwaliteit van coatings en van de bedrijven die de coatings aanbrengen. Ook onderzochten ze de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Naar aanleiding hiervan ontwikkelden ze een tool voor kwalitatieve en kwantiatieve voorspelbaarheid van de levensduur van coating onder isolatie. Jo van Montfort van Bjond: “Het kennisniveau op het gebied van coatings onder isolatie ligt laag en met deze tool kunnen we dat naar een hoger niveau tillen.” Egbert Stremmelaar (ION), werkgroepvoorzitter Coatings: “Het resultaat is praktisch toepasbaar omdat het een matrix is die in samenhang bepaalt hoe goed de coating is.”

Risicogestuurd management

Een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen, vormde het doel van de derde werkgroep. Geert Henk Wijnants van Stork toont zich tevreden over het resultaat. “Het lukte ons door gebruik te maken van de kennis over de standtijd van coatings en effectieve inspectiemethodes.” Bert Goffings (Sabic) voorzitter van de werkgroep Risk Based CUI management: “Deze richtlijn, gebaseerd op de HLS-structuur van ISO, biedt een praktisch antwoord voor bedrijven die nog niet zo vergevorderd zijn met hun aanpak van corrosie onder isolatie.”

Voorkoming en detectie van corrosie

WCM-directeur Van Kempen en gastheer van de bijeenkomst op 24 maart 2020: “Bedrijven die deze set tools inzetten, gaan op het gebied van corrosie onder isolatie van ‘onvoorspelbaar’ naar ‘beheersbaar’. Een asset owner kan dan zeggen ‘wij werken volgens de standaard’ in plaats van ‘dit is hoe wij het doen’. Werken volgens de standaard schept duidelijkheid voor het bedrijf, zijn aandeelhouders en de toezichthouder.”

Het Corrosion under Insulation-project van WCM wordt gesteund door VNCI en is één van de Safety Deals van Veiligheid Voorop. Het project ontvangt financiële steun van RVO.

Deelname CUI pilots

De CUI werkgroepen zijn druk met de follow-up van het project. Asset owners die de deliverables van het CUI-project willen implementeren, kunnen zich aanmelden voor een pilot.

Via een WCM-loket dat de komende maanden zijn beslag krijgt, komen de tools beschikbaar aan de branche.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.