Nieuws
Haven van Rotterdam branche-overschrijdende efficiëntie in energie en resources

Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation startte onlangs samen een haalbaarheidsonderzoek. Het gaat om groei in branche-overschrijdende integratie van efficiënt energie- en nutsvoorzieningenverbruik in het industriegebied rond Rotterdam.

Uit een eerste vooronderzoek blijkt dat het optimaliseren van het elektriciteit- en nutsvoorzieningengebruik en bedrijven een kostenbesparing van vijf procent kan opleveren.

Branche-overschrijdend

Partijen hopen met het onderzoek bij te kunnen dragen aan de ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen in de regio. De activiteiten van de individuele bedrijven in de petrochemische sector zijn over het algemeen sterk geoptimaliseerd. Doordat zij zich zorgen maken om vertrouwelijke informatie vrij te geven, huiveren ze om ‘bij de buren te kijken’. Maar ook samenwerking in energieclusters met andere bedrijven stuit op weerstand terwijl dat wel meer energie- en resource-besparingen kan opleveren. De haven van Rotterdam en Yokogawa willen deze barrière doorbreken door het vertrouwelijk delen van data te faciliteren. Met behulp van een vergaande integratie binnen het cluster hopen ze grote, potentiële efficiëntiewinst te bereiken door de productie in hele industrieclusters te optimaliseren.

Efficiëntie in energie en resources

De integratie van diverse nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektriciteit en waterstof, vergroot de industriële flexibiliteit. Dat leidt ook weer tot een hogere efficiëntie. Dat biedt kansen om het elektriciteitsverbruik ‘achter de meter’ tussen aangrenzende bedrijven te optimaliseren.

Daarmee kunnen ze piekbelasting beheren en opstoppingen in het elektriciteitsnetwerk in het havengebied voorkomen of terugdringen. Uitbreiding van diezelfde benadering helpt het gebruik van andere nutsvoorzieningen in goede banen te leiden. Zo kunnen bedrijven met stoom als nevenproduct ervoor kiezen om hun productie op het juiste moment op te schroeven om aan de behoefte van een aangrenzend bedrijf te voldoen. Mogelijk vormt deze aanpak, die meerdere nutsvoorzieningen beslaat, in het algemeen een belangrijke bijdrage aan energiebesparingen en emissiereductie.

Onderzoek

Met computersimulaties en vergelijkingen tussen de bedrijfsvoeringen binnen het industriële cluster in de Rotterdamse haven rondde partijen het vooronderzoek naar de haalbaarheid af. Aanvullend vonden workshops en rondetafelgesprekken met betrokken bedrijven plaats. Uit het vooronderzoek naar de haalbaarheid bleek dat een betere afstemming van het gebruik van elektriciteit, warmte, stoom en grondstoffen als water en industrieel gas resulteert in vijf procent besparing. Een diepere integratie en optimalisatie binnen het industriële cluster kunnen op de langere termijn leiden tot besparingen van tien procent. Op deze manier kan de regio Rotterdam zich ontwikkelen tot een ‘industriële deeleconomie’. Daarin leiden het delen van resources en de infrastructuur tot efficiënte bedrijfsvoering bij alle ondernemingen in de regio.

Na deze eerste, positieve evaluaties startten de haven van Rotterdam en Yokogawa nu een haalbaarheidsonderzoek met enkele petrochemische en energiebedrijven binnen het cluster. Op basis van bestaande bedrijfsvoeringen proberen ze zo concrete gebruikerscases te definiëren. De eerste resultaten hiervan verwachten ze tegen het einde van 2023 te kunnen delen. Indien deze voldoende positief zijn, houdt de volgende stap het ontwikkelen van plannen in voor de uitvoer van praktijkonderzoek onder de deelnemende bedrijven in de haven. Te beginnen in 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.