Nieuws
Klimaatadaptatie en de niet te onderschatten invloed

In 2020 startte de opleiding ‘Leiding 4’ om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. Nu na een jaar daarmee proefdraaien, gaat de organisator van de opleiding nog een stapje verder en opent het Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie. Dat staat open voor iedereen die zich verder wilt specialiseren in de verschillende rioolrenovatietechnieken.

Rioolrenovatie

Sinds half juni kan iedereen die zich wil bijscholen als technieker rioolrenovatie terecht in de Bouwcampus in Diepenbeek. Er bestaan drie keuzetrajecten waarmee de deelnemers een uitvoeringscertificaat kunnen behalen. De eerste behandelt deelreparaties, de tweede leidingrenovatie en de derde putrenovatie.

Naast een eendaagse, theoretische opleiding dient elke cursist een interne stage te volgen van acht weken. Na een externe controle naar de kwaliteit van de uitvoering krijgt hij/zij het certificaat.

Innovatie

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder, directeur Confederatie Bouw Limburg: “Deze hoogtechnologische opleiding toont de veelzijdigheid van de bouwsector. Het beroep van rioolrenovator evolueerde enorm. Er kwam de laatste jaren heel wat innovatie aan te pas. Denk aan materiaalgebruik en de state-of-the-art technieken zoals bijvoorbeeld robots. De onmiddellijke inzetbaarheid van de verworven kennis komt de expertise en concurrentiekracht van de Limburgse bouwbedrijven ten goede. We willen zowel de kwaliteit van de rioolrenovaties verbeteren als innovatieve technologieën sneller implementeren. Het vakmanschap moet verzekerd blijven. Ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen namelijk niet stil. Zo zijn steeds meer technieken geïnspireerd op BIM-modellen. Bouwinformatiemodellen die scannen van het bestaande rioolstelsel via 3D-technologie mogelijk maken. Specifiek maatwerk maakt het vervolgens mogelijk om de levensduur van het rioolnetwerk met 50 jaar te verlengen.”

Vlaams opleidingslabo

Tom Vandeput, gedeputeerde Economie & Innovatie: “Wij ondersteunden de opstart van dit opleidingscentrum met 95.000 euro. Daarmee hopen we dat werkzoekenden en werkenden sneller de digitale competenties van rioolrenovator kunnen verwerven. Werkzoekenden die aan het programma deelnemen, verzekeren zich van een baan nog voor ze de opleiding starten. Ook de bestaande werknemers kunnen zich in het centrum bijscholen. Het opleidingscentrum zorgt zo voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het opleidingscentrum past bovendien perfect in de geplande bouwcampus waar we onderzoek, opleiding, innovatie en bedrijfsleven samenbrengen. De campus wordt de innovatie-motor voor digitaal en circulair bouwen in Limburg.”

Wettelijk kader

“Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang neemt het belang van afval- en hemelwaterbeheer steeds meer toe. Steden en gemeenten leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, speelt goed beheer en onderhoud van het rioleringsnet een belangrijke rol. Overheden en rioolbeheerders moeten daarom bestaande netten inspecteren, onderhouden en renoveren. De Europese Kaderrichtlijn Water legt daarbij de nodige druk op de schouders van netbeheerders en overheden. De kaderrichtlijn noopt ons verder te investeren in het rioleringsstelsel. Tegen 2027 verwacht Europa van elke lidstaat dat zij een goede toestand van hun watersysteem bereiken. Duurzame rioolrenovatie is hierbij een belangrijk onderdeel.” vertelt Wendy Franken, directeur Vlario

“Als gemeente vinden wij het heel belangrijk om onze middelen efficiënt en duurzaam te investeren. Wij weten dat onze bestaande rioleringen gerenoveerd moeten worden. We willen dan ook kwaliteitsvolle renovaties van onze bestaande riolering met zo min mogelijk hinder voor onze inwoners. Om deze kwaliteit bij renovaties te garanderen, moeten we dat met het Standaardbestek 250 integreren. Zo hoeft niet iedereen dit zelf op te leggen in zijn eigen bestekken. Het stelt ons gerust dat we samen verder werken aan zuiver water”, besluit Peter Prevot, schepen Openbare Werken gemeente Diepenbeek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.