Nieuws

Overlevings- en duurzaamheidinitiatieven

Overlevings- en duurzamheidinitiatieven van Havenbedrijf Rotterdam
Foto: Port of Rotterdam

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven daalde in het derde kwartaal van 2020 met 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak ligt vooral bij de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Maar Havendbedrijf Roterdam ontplooit allerlei initiatieven voor toekomstbestendigheid.

Havenbedrijf Rotterdam

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 103,4 miljoen ton in het derde kwartaal van 2020. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: “Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn. Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie. Het hersteltempo hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19. Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.”

Startmotor

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te geraken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen. Dit versnellen van investeringsprojecten voor duurzaam verdienvermogen, ook wel project Startmotor genoemd, kan duizenden structurele banen creëren, miljarden bijdragen aan het bruto binnenlands product en de CO2-uitstoot substantieel reduceren.

Future Fuels Network

Havenbedrijf Rotterdam maakt deel uit van een nieuw ‘Future Fuels Network’ van havenorganisaties. Dat initiatief startte op 6 oktober 2020 op de maritieme Sibcon-conferentie in Singapore. Samen met de zusterbedrijven uit Singapore en Japan, zal Havenbedrijf Rotterdam een roadmap ontwikkelen voor de verdere introductie van koolstofarme en schone brandstoffen voor de maritieme sector. Naast kennisontwikkeling zullen er ook demonstratieprojecten komen op het gebied van bunkering.

Groene waterstof

Een ander initiatief betreft het onderzoek dat Landsvirkjun, het nationale energiebedrijf van IJsland en Havenbedrijf Rotterdam gaan uitvoeren naar de haalbaarheid van de export van groene waterstof van IJsland naar Rotterdam.

De haven van Rotterdam, de grootste haven en energiehub van Europa ontwikkelde een ambitieus waterstofmasterplan. Het wil zich manifesteren als de belangrijkste waterstofimporthub voor Noordwest-Europa. De Nederlandse overheid vroeg het Havenbedrijf Rotterdam mogelijke toekomstige importstromen van groene waterstof voor Europa te identificeren.

Nieuw talent voor haven van de toekomst

Havenbedrijf Rotterdam werkt ook mee aan de Minor Port Management & Maritime Logistics. Daarin krijgen internationale studenten de opdracht mee te denken aan nieuwe digitale èn duurzame businessmodellen en waardeproposities. Een andere partner van het minorprogramma is portbase die een aantal datasets ter beschikking stelt van studenten. Portbase beschikt over een grote databank en biedt een verscheidenheid aan intelligente, digitale diensten aan. Het komend collegejaar zal Portbase een zogenaamde Sandboxx ter beschikking stellen met drie datasets die studenten kunnen gebruiken voor hun opdracht. Ter afsluiting van de minor presenteren de studenten hun ideeën aan professionals van het Havenbedrijf en Portbase.

De partners beogen studenten te laten zien welke interessante, digitale havenwereld er in het verschiet ligt na hun tijd op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.