Edities

PompNL nr. 3 2021

In deze editie

Voor u ligt het laatste nummer voor de zomer. We stelden weer een waaier aan onderwerpen voor u samen. Zoals de visie van Connie Paasse, de nieuwe directeur Green Chemistry Campus. Want biobased, en daarmee gepaard gaande duurzamere materialen en technologieën, komt sterk op en wat gebeurt er dan in pompenland? Ze gaat ook in op de drempels die bedrijven in deze tak van sport ervaren. Dat doet ook Marcel van Haren, programmanager Agriculture, Water & Food bij FME in zijn gastcolumn. Want innovatie mag dan de sleutel zijn en urgentie een driver, hier en daar wat meer mogelijkheden creëren, is zo belangrijk.

Maar we besteden ook aandacht aan het gemaal van de toekomst in Rotterdam. Arie Mol schreef een vervolg op trillingsproblemen bij verticale pompopstellingen in nr. 2 van dit jaar. Deze keer gaat het over horizontale pompopstellingen. We nemen een kijkje bij de inzet van noodpompen. We presenteren een artikel over hoe geluidsgolven te gebruiken voor de afbraak van biofilms in leidingen, pompen en warmtewisselaars. En naast de lessons learned van Rwzi Wijlre over waterslag besteden we aandacht aan digitalisering inclusief Cyber Security en energieverbruik bij pompen.

 

Bekijk de gratis preview
De volledige editie lezen?
Al geabonneerd? Log hier in