PompNL Live: De rioolwaterpomp analytisch en praktisch bekeken

Terugkijken

In ons Digitale Magazine over waterzuivering kwam het al aan de orde: rioolwater. Daarin vertelde Alex Duinmeijer van Ingenieursbureau gemeente Rotterdam (IBR) over zijn promotieonderzoek naar ontvangstbassins van rioolgemalen en de toepassing van draaikolken ter voorkoming van (vet)drijflaagvorming in deze bassins. In navolging hiervan onderzoeken Duinmeijer en enkele collega’s in samenwerking met Deltares en met gebruikmaking van intelligente camera’s ook de invloed van procesparameters op (vet)drijflaagvorming in het ontvangstbassin van één van de grootste rioolgemalen van Rotterdam. Gelijktijdig doet hij onderzoek naar de huidige ontwerprichtlijnen voor rioolgemalen in relatie tot het goed laten functioneren van rioolpompen. Die zijn in zijn ogen tamelijk conservatief. Dat leidt tot niet-optimaal functionerende gemalen. IBR ontwerpt alle gemalen zelf en monitort en analyseert samen met de beheerder (Water) en de CPRW (Centrale Proces en Regelkamer) het functioneren ervan op een intensieve manier. Dit levert een schat aan kennis en ervaring op over bijvoorbeeld het functioneren van het diverse type rioolwaterpompen. 

Kortom, Duinmeijer is nog lang niet uitgepraat over dat transport van rioolwater binnen het grootste rioolwatertransportsysteem van Nederland. Dus vroegen we Alex en collega Arman Scheltens om aan te schuiven bij PompNL Live om met ons de rioolwaterpomp analytisch en praktisch te bekijken.

Op 30 september 2021 van 12.30-13.30 uur.