Pomp NL is het enige onafhankelijke Nederlandse vaktijdschrift over pompen, pompsystemen toepassingen, toebehoren en onderhoud. Pomp NL informeert haar lezers over nieuwe ontwikkelingen en praktische toepassingen in een groot aantal segmenten zoals Chemie en Petrochemie, Voedingsmiddelen & Dranken, Waterbehandeling.

» Bekijk hier een inkijkexemplaar.

De focus van onze redactie ligt voor 2017 op de centrale thema’s Digitalisering, Serviceconcepten en Optimalisatie Pompen & Pompsystemen. Deze thema’s lopen als een rode draad door de uitgaven heen en komen op verschillende niveau’s steeds terug. De redactie van Pomp NL is veel op pad om de lezers uit de eerste hand te berichten over product-ontwikkelingen bij fabrikanten en toepassingen bij eindgebruikers. Uit de vele contacten die wij met onze lezers hebben, weten wij dat ze dit zeer goed waarderen. Lezers melden dat ze Pomp NL zien als een innovatief vaktijdschrift waarin ze met plezier lezen.

Pomp NL is een compleet vakmedium met een aantrekkelijke lay-out en een gewogen redactionele formule. Dit komt terug in o.a.de volgende rubrieken die de lezer in Pomp NL steeds vindt:

  • Pompvisie. In Pompvisie plaatsen we een interview, vaak gekoppeld aan het thema, met iemand die een visie heeft op een specifieke ontwikkeling of op een (markt-) segment. Dit is altijd het begin van de uitgave, om onze lezer een stuk diepte-informatie aan te bieden.
  • Thema. Elke uitgave heeft een eigen thema naast de drie centrale thema’s. In het thema belichten we een bepaalde ontwikkeling op productgroep. De redactie informeert zich actueel in de markt over het thema bij leveranciers en eindgebruikers
  • Focus op. In elke uitgave plaatsen we vier korte applicaties onder de kop ‘Focus op’. Dit kan zijn Focus op Water, Focus op Chemie, enz. Wij weten dat onze lezers dit zeer op prijs stellen. Regelmatig melden ze ons deze informatiewijze als zeer plezierig te ervaren, daar ze ‘in twee minuten weten waar het over gaat’. Aan de andere kant melden leverciers ons geregeld dat zij een goede respons ontvangen.
  • Markt- en productontwikkeling. Op deze pagina’s brengen we marktontwikkelingen die bijv. een bepaald segment betreffen. In de rubriek Productontwikkeing gaan we uitgebreid in op nieuwe of vernieuwde producten, bijv. een nieuwe pomp of pompsysteem, seals, onderhoud, enz.
  • Onderhoud. In elke uitgave plaatsen we op verzoek van onze lezers meerdere bijdragen over het onderhoud aan pomp en pompsystemen.
  • Column. In de column geven we een ‘pompbetrokkene’ de gelegenheid zijn of haar visie op de markt of een bepaald onderwerp te geven.

Samen met de rubrieken Pomp in Business, productinformatie, nieuwe rubrieken als Profiel (de mens achter het vak bij zowel leveranciers als eingebruikers) en andere rubrieken, maken we een compleet vakmedium voor eenieder betrokken bij de inzet van pomp en pompsystemen.