Steekwoord archief: biogasproductie

 • CBS: Biogasproductie door Rwzi’s piekt

  CBS: Biogasproductie door Rwzi’s piekt

  Rioolwaterzuiveringsinstallaties (Rwzi’s) produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas. Dat ligt 7,5 procent boven het jaar ervoor en betekent een recordproductie. Met dit biogas produceerden ze 181 miljoen kWh aan elektriciteit. Dat betekent 4,5 procent meer dan een jaar eerder en ongeveer evenveel… Lees verder →

 • De duurzame onderzoeken van CE Delft

  De duurzame onderzoeken van CE Delft

  CE Delft levert onafhankelijk onderzoek en advies voor een duurzame samenleving. Zoals onlangs naar waterstof maar ook naar biomassa en biobased gas. Onderzoek waterstof Het kan u niet ontgaan zijn, de energietransitie. Volgens CE Delft is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor waterstof. Het ontwikkelen… Lees verder →

 • Waste-to-chemistry plant

  Waste-to-chemistry plant

  Een consortium van bedrijven waaronder Air Liquide, Akzo Nobel Specialty Chemicals, Enerkem en de Haven van Rotterdam heeft een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de eerste investeringen in een geavanceerde waste-to-chemistry installatie in Rotterdam. Gemengd afval De bedoeling is dat dit de eerste installatie van dit type… Lees verder →

 • Akzo en Gasunie bestuderen opwekking waterstof op grote schaal

  De chemietak van AkzoNobel en Gasunie onderzoeken samen de mogelijkheden om op grote schaal duurzaam opgewekte stroom om te zetten in waterstof.   Brandstof De bedrijven willen een grote installatie bouwen voor de elektrolyse van water op Chemie Park Delfzijl. De beoogde capaciteit bedraagt 20 megawatt… Lees verder →

 • Bescherming tegen grote vaste delen

  Bescherming tegen grote vaste delen

  Om systemen voor vloeistoftransport te beschermen tegen grote vaste bestanddelen heeft Wangen de X-Unit ontwikkeld. Schade voorkomen Het systeem verwijdert eerst de grootste delen door middel van een zeef. Vloeistof die hier doorheen komt, kan nog relatief grote delen bevatten. Deze worden versneden zodat ze… Lees verder →

 • Tweede methanolfabriek van BioMCN

  Tweede methanolfabriek van BioMCN

  BioMCN gaat op grote schaal bio-methanol op de markt brengen op basis van groen gas of andere groene grondstoffen. Hiervoor wordt een tweede installatie in gereedheid gebracht. Deze productiefaciliteit is eind 2018 weer klaar voor gebruik, nadat deze in 2005 werd stilgezet. Deze fabriek heeft… Lees verder →

 • Eerste Cambi-installatie in gebruik voor biogasproductie

  Eerste Cambi-installatie in gebruik voor biogasproductie

  Waterschap De Dommel heeft de eerste Cambi-installatie van Nederland in gebruik genomen bij de rwzi Tilburg. Met thermische drukhydrolyse kraakt de installatie zuiveringsslib om er in de vergister biogas mee op te wekken. Dit wordt ingezet om stoom, elektriciteit en autobrandstof te maken. In de… Lees verder →

 • Biogas uit anaerobe voorzuivering van afvalwater

  Biogas uit anaerobe voorzuivering van afvalwater

  De industriële afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze techniek kan Evides het afvalwater duurzamer en kostenefficiënter zuiveren. De awzi van Evides zuivert het afvalwater van zo’n zestig bedrijven in het Sloegebied. In de anaerobe zuivering zetten bacteriën… Lees verder →