Pompaandrijvingen

Watertekort vraagt extra pompcapaciteit

Droogtekort vraagt extra pompcapaciteit

Alle recordjaren met een watertekort worden uit de boeken gehaald. Het beetje water dat er nog is, moet worden verpompt voor een eerlijke verdeling.

Watertekort

De zomer van 2018 zullen we ons nog lang heugen. Het neerslagtekort in Nederland is volgens de LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) begin augustus 2018 toegenomen tot 278 mm. Bovendien zal het naar verwachting de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976.

Met de ‘Droogtemonitor’ geeft de LCW aan dat de effecten van de droogte voor landbouw en natuur blijven toenemen. De watervoorraad van het IJsselmeer en Markermeer neemt langzaam af omdat de waterschappen de watervoorraad gebruiken om regionale wateren zoveel mogelijk op peil te houden.

De Rijnafvoer bij Lobith ligt nu rond 1000 m3/s en daalt de komende week naar verwachting tot 915 m3/s. De Maasafvoer bij St. Pieter schommelt de komende dagen tussen 30 en 35 m3/s. De verzilting neemt in het westen van het land langzaam toe, waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig.  De waterkwaliteit is in de afgelopen week in heel het land verslechterd, mede door de hoge watertemperaturen. Dit leidt tot een toenemend aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte.

Extra pompcapaciteit

De watervraag blijft volgens de LCW de komende periode heel hoog en waterbeheerders over heel het land nemen de benodigde maatregelen. Zo wordt extra pompcapaciteit ingezet om het waterpeil op niveau te houden en worden boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte geïnspecteerd en waar nodig besproeid en hersteld. Tevens worden steeds vaker onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.
Industriële bedrijven ondervinden vooralsnog geen grote problemen als gevolg van de droogte. Bedrijven die koelwater lozen hebben te maken met afspraken omtrent de warmte die geloosd mag worden. Vergunning bieden vooralsnog voldoende ruimte om koelwater te kunnen lozen maar bedrijven blijven alert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.