Nieuws

Waternetwerk reikt online onderwijsprijzen uit

Waternetwerk reikt online onderwijsprijzen uit

Voor het eerst moest KNW (Koninklijk Nederlands waternetwerk) als gevolg van corona zijn toevlucht nemen tot een digitale verkiezingsfinale. Ook voor het eerst viel een mbo-student in de prijzen. Shanelle Steijn (Aeres Almere) kreeg net als haar master-collega Anneroos Brussee (TU Delft) en de bachelor-collega’s Matthias Polinder en Aron Braakman (hogeschool Windesheim) virtueel alle lof toegezwaaid.

Waternetwerk online

Voorzitter Riksta Zwart van KNW en WWB verklaarde de primeur van de mbo-student met: “Een hele belangrijke groep studenten die als young professionals in de watersector ook ‘ontzettend hard nodig’ zijn.”

Shanelle Steijn (Aeres Almere) won bij de mbo-scripties de eerste prijs met haar bestrijdingsplan voor ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Ze deed haar onderzoek in een wijk in Emmeloord in opdracht van waterschap Zuiderzeeland.

Namens de jury zei Jan Willem Mulder over de scriptie: “In alle opzichten compleet en van hoge kwaliteit. Alle elementen waren aanwezig, van duurzaamheid tot kosten, afgesloten met helder advies richting de opdrachtgever.” 

Veel van de onderzoeken kwamen door de coronacrisis in bijzondere omstandigheden tot stand. De opgelegde beperkingen en regels maakten het niet altijd eenvoudig om op locatie onderzoek te doen en informatie te verzamelen.

Masterscriptieprijs


De jury bestempelde de masterscriptie van Anneroos Brussee als beste. Brussee ontwikkelde een modelberekening voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een potentiële overstroming. Op basis van een casestudie naar een dijkdoorbraak in de Bommelerwaard verbeterde zij de slachtofferbepaling bij een potentiële overstroming. Brussee rondde met de scriptie de masteropleiding Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft af. 

Jurylid Jelle Roorda: “In onze ogen is dit de eerste keer dat het aspect van het aantal slachtoffers dat bij een overstroming kan vallen, in een model vervat. Petje af, erg vernieuwend en aanvullend op wat er nu bekend is. We verwachten dat het model op veel plekken gebruikt gaat worden.” 

De tweede prijs ging naar Rutger Siemes (UTwente) met een studie naar kunstmatige structuren om erosie tegen te gaan in kwelders in de Waddenzee.

Daan Rooze (TU Delft) eindigde op de derde plaats met zijn onderzoek naar mogelijkheden om de door overstromingen geteisterde Amerikaanse stad New Orleans overstromingsbestendig te maken.

Bachelorscriptieprijs


Bij de bachelorscripties ging de eerste prijs naar Matthias Polinder en Aron Braakman (hogeschool Windesheim). Het tweetal deed in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar het meest geschikte stuwmiddel voor een nieuwe stuw bij Grave in de Maas. De studenten presenteerden ook een zelfbedachte, innovatieve stuw als mogelijke variant.

Namens de jury noemde Erik de Bruine de scriptie van Polinder en Braakman van uitzonderlijke kwaliteit. “En dan in tijden van corona ook nog zoveel mensen spreken en informatie verzamelen en op een goede, toegankelijke manier presenteren. De uitwerking getuigde van veel creativiteit en doorzettingsvermogen.”

De tweede prijs ging naar Dirk & Aron Jonker, studenten tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein. De twee ontwikkelden een klimaatadaptief groenbestek, tot dusverre een witte vlek in het groenbeheer. De jury noemde de scriptie ‘een wakeup-call in scriptievorm’.

De derde prijs ging naar Tim van de Wetering en Koen ter Riele (Windesheim). Beide hbo-studenten civiele techniek deden onderzoek naar vermindering van waterverlies bij stuwcomplexen in de Maas.

De Waternetwerk Scriptieprijs wordt gesponsord door de Nederlandse Waterschapsbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.