Nieuws
Haven Rotterdam beperkt met betere tweede helft 2020 de schade

De omvang van de totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 0,8 procent hoger (233,5 miljoen ton) dan in dezelfde periode in 2021 (231,6 miljoen ton). Bij veel goederensegmenten zorgde de oorlog in Oekraïne voor forse veranderingen. Zo steeg de aanvoer van zowel LNG als kolen heel sterk. Die vormen een alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding. De overslag van ruwe olie nam toe, terwijl die van olieproducten daalde.

Rusland

Het containertransport van en naar Rusland ligt stil en aanhoudende knelpunten in de mondiale containerlogistiek zorgden voor een verschuiving van lading van de grote naar de minder grote containerhavens. Vooruitlopend op de sancties op kolen en olie daalde de afgelopen maanden de hoeveelheid kolen, ruwe olie, olieproducten en LNG uit rusland. Bedrijven importeren deze steeds meer uit andere landen.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Europa leunt zwaar op Russische energie. De huidige geopolitieke situatie maakt Europa erg kwetsbaar. Beschikbaarheid van energie en grondstoffen tegen redelijke prijzen staat niet vast. Maar we zetten concrete stappen in de haven op het gebied van het verduurzamen van onze energievoorziening én het vergroten van de energie-onafhankelijkheid.” Als voorbeeld noemt hij de investeringsbeslissingen voor de bouw van een grote bio-raffinaderij en Europa’s grootste groene-waterstoffabriek.

Castelein vervolgt: “Naast de kwetsbaarheid van het Europese energiesysteem blijft stikstof een groot knelpunt. Verschillende grote projecten, waaronder CO2-opvang en -opslagproject Porthos vertragen of lopen het risico daarop door onzekerheid en gebrek aan stikstofruimte.” 

Hogere overslag

Financieel kende het Havenbedrijf een goed eerste halfjaar. De omzet steeg met 6,3% (€ 24,6 miljoen) tot € 412,2 miljoen en de operationele lasten daalden met 2,4% (€ 3,1 miljoen). Dat komt voornamelijk door lagere uitgaven voor zandwinning. De bruto-investeringen in het eerste halfjaar van 2022 bedroegen € 117,1 miljoen inclusief kapitaalstortingen in deelnemingen (eerste halfjaar 2021: € 100,5 miljoen). De belangrijkste investeringen in het eerste halfjaar 2022 betreffen de aanleg van kademuren in de Amaliahaven en de landaanwinning in de Alexiahaven op Maasvlakte 2. 

Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam: “Onze solide financiële positie is essentieel om de komende jaren te kunnen blijven investeren in de traditionele hardware zoals kademuren en steigers maar met name ook in infrastructuur voor de energietransitie. Daarnaast gaan we door met investeren in digitalisering. Door een haven met infrastructuur van wereldklasse te blijven, zorgen we dat dit een aantrekkelijke locatie blijft voor bedrijven om te investeren in de transitie.” 

Nat massagoed 

In het eerste halfjaar steeg de overslag van nat massagoed met 4,6 procent. De toename van ruwe olie van 4,3 procent komt op het conto van de doorvoer van Russische olie via Rotterdam naar met name India. Noordwest-Europese raffinaderijen schakelen over op niet-Russische olie zodat Russische olie zijn weg vindt naar andere markten. De daling van de overslag van olieproducten van 9,4 procent ligt vooral aan de structurele afname van de aanvoer en wederuitvoer van stookolie. LNG kende een toename van 45,8 procent. De toename van het overig nat massagoed van 22,5 procent laat zich enerzijds verklaren door een verschuiving van transport per tankcontainer naar chemicaliëntanker en door voorraadvorming bij afnemers van chemische stoffen. Vanwege haperende transportketens verzekeren zij zich zo van voldoende grondstoffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.