Nieuws
Nog meer waterschappen tonen belangstelling voor Aquaminerals

H2O Waternetwerk peilde onlangs de animo bij waterschappen om aandeelhouder te worden bij Aqua Minerals, het samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor herwinning van grondstoffen uit water. Zeker zes overwegen dat.

Aa en Maas begin 2018 al bij AquaMinerals

De Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân blijken serieus te overwegen het voorbeeld van Aa en Maas te volgen en zich aan te sluiten bij AquaMinerals. Een aantal waterschappen werkt al projectmatig samen met AquaMinerals. Zij verwachten dat de samenwerking zal groeien naarmate er meer grondstoffen kunnen worden teruggewonnen en de marktkansen toenemen.

“AquaMinerals heeft kennis van de grondstoffenmarkt, toegang tot netwerken van producenten en is ook goed in dienstverlening. Waarom zouden we dat als waterschappen allemaal zelf moeten uitvinden?”, vat Douwe Jan Tilkema, directeur-secretaris van Waterschap Vallei en Veluwe, samen. “Bovendien: hoe groter het volume aan reststoffen, hoe groter de kans op nieuwe markten en nieuwe toepassingen. Daarom is het belangrijk om het samen te doen.”

Wetterskip Fryslân ziet ook voordelen: “Door lid te worden van AquaMinerals hoeven we niet zelf de boer op om onze teruggewonnen grondstoffen te verkopen, maar kunnen wij ons bezighouden met onze primaire taak.”

In alle gevallen geldt overigens dat het algemeen bestuur de uiteindelijke beslissing over het aandeelhouderschap neemt.

 Verkenning herwinning grondstoffen

Zeven waterschappen hebben nog geen concrete plannen voor een lidmaatschap, maar staan wel open voor verkennende gesprekken met AquaMinerals. Dit betreft de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aas, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en de Hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoogheemraadschap van Delfland is al met de verkenning begonnen. “Wij hebben nog geen termijn in gedachten om over ons lidmaatschap een besluit te nemen. We voeren wel verkennende gesprekken met AquaMinerals, in het kader van ons streven naar circulaire grondstoffen.”

Noorderzijlvest en Hunze en Aas houden de opties open. “We willen gaan verkennen welke kansen samenwerking biedt bij een meer circulaire bedrijfsvoering, waarbij grondstoffen als cellulose, biomassa en fosfaat worden hergebruikt.”

Ook Hoogheemraadschap van Rijnland blijft voorzichtig: “We hebben geen concrete plannen, maar we bezien of het in de toekomst mogelijk interessant is om lid te worden.” Datzelfde geldt voor waterschap Zuiderzeeland: “Op langere termijn kan aansluiting bij AquaMinerals een optie zijn; als we meer inzicht hebben in alle initiatieven rond grondstoffen binnen ons waterschap en als het dienstbaar is aan onze doelstellingen.”

Schieland en de Krimpenerwaard laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “We zijn bezig om kansrijke grondstofstromen te identificeren. Als die er zijn, zullen we de mogelijke afzetroutes onderzoeken. Aansluiting bij AquaMinerals is een optie die we in de overweging meenemen. “

Geen toegevoegde waarde

Ten slotte zijn er ook vijf waterschappen die nu geen toegevoegde waarde zien in een lidmaatschap van AquaMinierals en dat dus ook niet overwegen: de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta, Vechtstromen, Drents-Overijsselse Delta en Rivierenland. Een aantal van hen werkt wel op projectmatige basis samen met AquaMinerals en vindt dat voldoende.

Drents-Overijsselse Delta: “Een lidmaatschap van AquaMinerals is voor ons nog niet zinvol omdat er nog geen sprake is van grootschalige winning van grondstoffen.” Rivierenland: Op dit moment produceren wij geen rest- of grondstoffen die voor dit afzetkanaal in aanmerking komen. Ook de komende twee jaar is dit naar verwachting niet het geval.”

Voor waterschap Scheldestromen geldt hetzelfde. Directeur-secretaris Wies Vonk. “Wij overwegen op dit moment niet om toe te treden vanwege onze zeer geringe hoeveelheid aan grondstoffen in relatie met de consequenties van toetreding. Wij produceren op dit moment alleen zand uit afvalwater.” Toch kan de situatie volgens hem nog anders worden als AquaMinerals ook bermmaaisel gaat verhandelen. “In dat geval is te overwegen of toetreding voor ons interessant is.”

De waterschappen Limburg en Brabantse Delta hebben niet gereageerd naar H2O toe.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.