Nieuws
Haalbaarheidsonderzoek Blauwewaterstoffabriek in Den Helder

Er komt een onderzoek om de haalbaarheid van de Blauwewaterstoffabriek in Den Helder in kaart te brengen. Betrokken overheden en marktpartijen kwamen dat overeen in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder.

Blauwewaterstoffabriek

Blauwe waterstof vormt een schonere energiebron door afvang en opslag van de bij de productie vrijkomende CO2.

Recent ondertekende een groot aantal partijen een overeenkomst om grootschalige productie van Blauwe waterstof in Den Helder te onderzoeken. Daarmee speelt Noord-Holland Noord in op het kabinetsbeleid rondom de Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas die onlangs naar de Tweede Kamer ging.

Haalbaarheidsonderzoek

Aan het haalbaarheidsonderzoek werken mee de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition.

In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland komt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie naar voren. Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Noord-Holland zit midden in de energietransitie, een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met de verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt.”

Den Helder

De havens van Amsterdam, Groningen en Den Helder spelen een belangrijke rol in het aan land brengen van groene energie vanaf de windparken op zee. Om die toekomstige taak kracht bij te zetten, gaan deze drie havens een samenwerkingsverband aan onder de noemer Hydroports. Daarmee spreken zij de ambitie uit om bij te dragen aan het optimaliseren van de infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie. De ontwikkeling van een productiefaciliteit voor blauwe waterstof in Den Helder is daarbij van strategisch belang.

Wethouder Kees Visser: “De productie van blauwe waterstof in Den Helder biedt veel economische kansen en werkgelegenheid voor de regio Noord-Holland Noord. Ook kan de regio dan nog beter bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Temeer wanneer Den Helder op termijn tevens een belangrijke rol zal spelen bij de doorvoer van de groene waterstof die geproduceerd gaat worden door windparken op zee. Een recente studie van ECN part of TNO toont het belang van Den Helder als schakel voor de energietransitie.”

Energietransitie

Waterstof zal als energiedrager een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het waterstofgas kan geproduceerd worden met groene energie van de toekomstige (grote) windmolenparken op zee. Nu al valt waterstof uit aardgas te produceren. Het bij dit proces vrijgekomen CO2 kan worden afgevangen en opgeslagen in de lege gasvelden van de Noordzee. Deze productie van waterstof geldt als klimaatneutraal en heet blauwe waterstof. De beschikbaarheid van bestaande gasinfrastructuur voor het transport van waterstof biedt Den Helder een goede positie voor blauwewaterstofproductie. Ook de nabijheid van de Noordzee voor de opslag van CO2 draagt daar aan bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.