Nieuws
Cultuuromslag cruciaal om sector vrouwvriendelijker te maken

De technische sector kampt nog steeds met een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Zowel technici (64%) als HR-beslissers (72%) uit de branche onderschrijven dit. Zes op de tien (59%) technici bestempelen de branche momenteel zelfs als onaantrekkelijk voor vrouwen. Om hier verandering in te brengen, zien technici vooral (57%) dat bedrijven een cultuurverandering moeten ondergaan. Dat betekent: meer diversiteit toepassen in leeftijd, geslacht en achtergrond. Dit blijkt uit de achtste editie van de  van technisch opleider ROVC onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers.

Vrouwvriendelijker

Ondanks dat 66 procent van de HR-beslissers een divers personeelsbestand zegt na te streven, blijft actie grotendeels uit. Zo investeren bijvoorbeeld slechts vier op de tien (39%) HR-beslissers in het actief werven van vrouwen. Het aantal technische bedrijven dat diversiteit opnam in de organisatiedoelstellingen voor de komende jaren, ligt nog lager: vier procent.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Hoewel de techniek van oudsher als mannenwereld geldt, komt er wel langzaam verandering in, blijkt uit onderzoeken. De discrepantie tussen de in- en uitstroom van vrouwen die voor een technische functie kiezen, helpt niet mee. Dat vind ik, zeker gezien de huidige tijd, erg opmerkelijk. Als branche moeten we de hand in eigen boezem steken: dit moet én kan beter. Gezamenlijk moeten we aan de slag om vrouwen te enthousiasmeren voor de techniek en te zorgen dat ze dat ook blijven. Dit vraagt om aandacht en investeringen. Focus op het aantrekken en behouden van een divers personeelsbestand vormt een cruciaal punt voor de sector. Het personeelstekort waar de branche mee kampt, houdt aan. Dit tekort loopt bovendien de komende jaren alleen maar verder op. Zo vraagt alleen al de energietransitie om duizenden, zo niet tienduizenden extra vakmensen.”

Cultuuromslag

Zeven op de tien (71%) HR-beslissers vinden dat de branche even geschikt is voor vrouwen als mannen. Wel ziet een meerderheid (56%) van hen dat de aantrekkelijkheid van de branche momenteel voor vrouwen te wensen overlaat. En dat beeld klopt, kijkend naar de uitkomst van potentiële vrouwelijke zij-instromers. Van hen zou slechts vijftien procent graag in de techniek werken.

Aantrekkelijk

De vraag dringt zich op wat de technische branche onaantrekkelijk maakt voor en door vrouwen. Het antwoord hierop ligt in het feit dat de branche onvoldoende flexibel lijkt. Veel HR-beslissers vinden bijvoorbeeld dat zowel de gehele branche (44%) als de eigen organisatie (34%) onvoldoende openstaat voor deeltijdwerken. Daarnaast kampt de technische sector nog steeds met een imagoprobleem. Zij-instromers bestempelen het vakgebied vaak onterecht als moeilijk (19%), voor mannen (15%) en iets om vieze handen van te krijgen (10%). Ook technici zelf beamen onderschrijven een noodzakelijke imagoverandering voor meer diversiteit. 49 procent vindt het nodig om het imago van de technische sector te veranderen om zo meer vrouwen aan te trekken.

Flexibiliteit

Huizing vervolgt: “Naast het veranderen van het imago van de techniek moeten we ook anders kijken naar dienstverband om het vak aantrekkelijk te maken. Goed werkgeverschap draait anno 2023 niet meer om enkel een goed salaris of een vast contract. Het belang van zaken als een gezonde werk-privébalans en autonomie neemt toe. Ook, en misschien wel juist in de technische branche waar over het algemeen nog weinig aandacht is voor deze zaken. De schijnbaar dwingende voltijdcultuur maakt de sector minder aantrekkelijk voor vrouwen en jongeren. En die twee groepen moeten we aanspreken om de personele uitdagingen in de techniek het hoofd te bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen die na een korte, technische carrière weer uitstromen, deeltijd gaan werken in een sector waar dit meer gemeengoed is. Als branche laten we hier enorme kansen liggen. Willen we een bredere groep enthousiast maken én houden voor het technische vak, dan moet er meer ruimte komen voor diversiteit en flexibiliteit in dienstverband, werktijden en roosters. Ook moeten werkgevers aandacht schenken én tijd vrijmaken voor het ondersteunen van persoonlijke ambities en ontwikkelmogelijkheden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.