Nieuws
Podcast: De status van pompen na zes maanden corona

Fugitieve Emissies impliceert ongewenste en (de vaak) onregelmatige uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), gassen en/of dampen door apparatuur die op overdruk functioneert. In het kader van het Intrerreg-project Circulair onderhoud organiseert Bemas samen met KicMPI daarom op 15 september 2022 van 13.00-6.30 uur in het Belgische Zwijndrecht een bijeenkomst rond dat onderwerp. De titel luidt: ‘Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen’.

Fugitieve emissies

De Vlaamse milieuwetgeving bevat heel wat bepalingen rond het vermijden van lekemissies (VLAREM II – Afdeling 4.4.6. Meten en beheersen van fugitieve VOS-emissies). In Nederland verplicht de vergunningverlener monitoring van de emissieniveaus op basis van artikel 8.27, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en BBT-conclusies (Beste Beschikbare Technieken).

Fugitieve Emissies draait ook om verlies van nuttige grondstoffen en bevat dus ook een economische component (productverlies). Vandaar dat zowel vanuit circulair als vanuit puur economisch standpunt emissies moeten worden geminimaliseerd. Goede installatie- en onderhoudspraktijken kunnen actief bijdragen aan het verminderen van deze emissies. 

Voorkomen

Fugitieve emissiebronnen en lekverliezen ontstaan aan de flens-verbindingen. Onderzoek toont aan dat de oorzaak voor het grootste deel (60%) bij afsluiters in de procesindustrie ligt. Oorzaak blijkt vaak het lekken van de dynamische stem seals (stopbuspakkingen). Daar gaan de seminarleiders dieper op in. Na een introductie over fugitieve emissies en hun impact, tonen de sprekers hoe deze emissies te voorkomen. Zoals nieuwe praktijken om de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen te monteren.

Colin Zegers, Itis & Mathias De Cock, Equans vertellen hoe zij de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen monteren om diffuse emissies te voorkomen.

Lessons learned

Itis voerde in samenwerking met Equans testen uit om de levensduur en de emissies te bepalen van de stemafdichting van regelkleppen. Dat doen ze met diverse opstellingen en verschillende soorten pakkingen en montagemethodes. Daarmee willen ze tot een standaard komen voor het monteren en beoordelen van deze stemafdichtingen. Na hun presentatie gaan Zegers en De Cock graag in discussie met de aanwezigen. Ze horen graag hoe hun bevindingen in de praktijk van de Vlaamse en Nederlandse procesindustrie te implementeren.

Na de presentaties kunnen bezoekers mee op een rondleiding door de werkateliers van Equans met demonstraties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.