Nieuws

Aanpassing rioleringsinfrastructuur Antwerpen

Aanpassing rioleringsinfrastructuur Antwerpen

Begin februari 2020 startte de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van stad Antwerpen grenzend aan het Havengebied. De noodzaak komt voort uit de toekomstige renovatie van de Royerssluis een een verlenging en verbreding daarvan (voor meer informatie zie PompNL nr. 6 2019, pag. 40, 41 en 42).

Antwerpen

“De renovatie van de Royersluis vormt een belangrijke investering om het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer van de haven nog verder te laten stijgen. Met de aankomende wegenwerken in en rond Antwerpen zal de binnenvaart immers van onschatbare waarde zijn voor het bereikbaar houden van onze stad en haven”, stelt schepen van de haven Annick De Ridder.

Aanpassing rioleringsinfrastructuur

Er komt een nieuw afvalwaterpompstation ter vervanging van het huidige pompstation Royersluis. Ook een ander pompstation ter hoogte van de Siberiastraat verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw vijzelgemaal. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, komt een persleiding onder het Kattendijkdok.

Klimaatadaptatie

“De investering van 23 miljoen EUR voor dit project maakt duidelijk dat de oplossing voor de afvoer van water geen eenvoudige zaak is”, zegt voorzitter André Gantman van water-link. “We gaan met water-link in de volgende jaren nog zo’n 300 miljoen EUR investeren in riolen. De klimaatwijziging maakt dat we nu en in de toekomst anders moeten omgaan met water: soms is er te weinig, dan weer te veel. Veiligheid bij wateroverlast staat hierbij voorop. We willen allemaal droge voeten houden, en daarvoor gaat de realisatie van dit project in de toekomst zorgen voor een groot deel van de stad.”

Vijzelgemaal

De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan. Jan Goossens, CEO van Aquafin, verduidelijkt: “Het vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt en vervangt het huidige pompstation. Het zal instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde getransporteerd moet worden.”

Specs

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis zal bestaan uit vier grote vijzels. Elke vijzel kan een debiet van 2 m³/s verpompen, wat betekent dat de volledige installatie een maximaal debiet van 8.000 liter water per seconde kan verwerken. Het vijzelgemaal bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. In het ontwerp is ook een bypass voorzien die regenwater bij laag tij gravitair laat afwateren naar de Schelde in plaats van het op te vijzelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.