Uit de praktijk

  • Xella verpompt afvalslurry met slangenpomp

    Xella verpompt afvalslurry met slangenpomp

    Fabrikant Xella in Meppel gebruikte voor het verpompen van afvalslurry in haar cellenbetonproductieproces een aantal excentrische verdringer- en centrifugaalpompen. Hoge onderhoudskosten en lange stilstandtijden noodzaakte het bedrijf uit te kijken naar een alternatief. AxFlow bewees dat Bredel-slangenpompen de uitdaging aan kunnen.   Xella produceert geautoclaveerd… Lees verder →