Uit de praktijk

Fabrikant Xella in Meppel gebruikte voor het verpompen van afvalslurry in haar cellenbetonproductieproces een aantal excentrische verdringer- en centrifugaalpompen. Hoge onderhoudskosten en lange stilstandtijden noodzaakte het bedrijf uit te kijken naar een alternatief. AxFlow bewees dat Bredel-slangenpompen de uitdaging aan kunnen.

 

Xella produceert geautoclaveerd cellenbeton (AAC), een ecologisch bouwmateriaal. AAC biedt een hoge thermische isolatie en dient dankzij de poreuze structuur, zowel structurele als fysieke bouwfuncties zonder aanvullende maatregelen of bouwmaterialen.

Met 6.000 werknemers, 91 fabrieken in 20 landen en verkooporganisaties in meer dan 30 landen maakt het bedrijf op een duurzame manier duurzame producten. Dat geldt door alle lagen van het bedrijf, van productie, management, human resources, compliance tot aan onderzoek.

 

Abrasief

Voor het verpompen van afvalslurry voor productieprocessen van cellenbeton gebruikte Xella een aantal excentrische verdringer- en centrifugaalpompen. Die gaven problemen bij verplaatsen van de cementslurry. Dit zorgde voor hoge onderhoudskosten en lange stilstandtijden. Op basis van applicatiegegevens van de klant en de jarenlang opgedane, eigen pompenervaring toonde Axflow aan dat Bredel slangenpompen de uitdaging wel aan konden. Daarnaast bepaalde de leverancier samen met de klant de juiste selectie voor pulsatiedemping in de pers- en zuigleidingen, een heel belangrijk aspect bij puslerende pompen. Het inzetten van de Bredel-pompen bleek een groot succes. De slangenpompen lenen zich bij uitstek om de abrasieve slurry op een herhaalbare en betrouwbare basis te verpompen.

 

Het proces

Het hergebruik van afvalstromen vormt voor Xella een belangrijk onderdeel van het productieproces. Na het vermalen van de grondstoffen en het mengen met water, gaat deze mix in mallen. Wanneer het materiaal voldoende is verstijfd, wordt het uit de mal gehaald en in blokken of panelen gesneden. Vervolgens staan deze producten gedurende twaalf uur in autoclaven.

Na het snijden valt het afval in een opvangbak. Verdund met water stroomt het naar een ondergrondse tank voor circulatie door de Bredel pompen. De slurry heeft een soortelijk gewicht (SG) van 1,45 tot 1,7 bij omgevingstemperatuur, samen met een viscositeit van ongeveer 100-150 [cPs] en een vastestofgehalte van 723 [g/l].

 

Pompspecificaties

De Bredel pompen hebben geen kleppen of afdichtingen die lekken, verstoppen of vervangen moeten worden. De vaste levensduur van de slangen maakt slijtage (een stop) heel goed te voorspellen. De pompen leveren stroomsnelheden tot 108.000 [l/uur] en drukken tot 16 [bar]. Daarnaast kunnen deze slangenpompen ook viskeuze en schurende slurries, pasta’s en slib, met tot 80 procent vaste stoffen in de slurry, verwerken.

Axflow plaatste op de productielocatie van Xella in Meppel al enkele jaren geleden twee Bredel 80-pompen en één Bredel 100 voor het verpompen van de afvalslurry. Een site waar ze in een vierploegensysteem 24/6 werken.

 

Andere vestigingen

Eén van de Bredel 80-pompen draait 90 procent van de tijd en circuleert de slurry in de tank onder de snijmachine met een snelheid van 14,5 [m3/uur]. De slurry in deze tank stroomt over in een reservetank waar de andere Bredel 80 staat. Van hieruit wordt de slurry naar een bulkopslagtank gepompt. Om vervolgens de slurry van de bulkopslagtank naar de menger te pompen, dient de Bredel-100. De slurry gaat met stroomsnelheden tussen 13,8 en 18 [m3/uur] langs verschillende lange bochten in het systeem.

Vanwege het goede functioneren van de pompen, testte ook de fabriek in het Duitse Rotenburg al twee jaar lang de Bredel-technologie naar tevredenheid. Daar exploiteren ze nu twee Bredel 100-pompen voor het verpompen van ‘schlamm’ ofwel cementslurry.