Uit de praktijk

Waternet, het waterkringloopbedrijf voor de regio Amsterdam, zorgt dat industrieën en drinkwaterproductiebedrijven in de omgeving op een betrouwbare manier worden voorzien van (ruw) drinkwater. Twee van hun pompstations waren aan een grondige renovatie toe en moesten worden gemoderniseerd. Doelstellingen: een betere efficiëntie en minder of geen personeel meer nodig of wel onbemand. Dat was precies een job voor de experts van KSB!

 

Hoewel pompstations meestal voor lange levensduren ontworpen zijn, komt ook hier op den duur een moment waarop een grondige modernisering nodig is. Bij twee pompstations van Waternet was dit moment enkele jaren geleden gekomen: Het energieverbruik was verreweg niet meer van deze tijd. De geluidsproductie was te hoog en trillingen en cavitatie maakten dat de installatie moeizaam bedrijfszeker in stand te houden was. Ook moest de personele inzet voor onderhoud worden gereduceerd.

 

Acht in plaats van 18

Voor deze modernisering moesten 18 stuks oude pompen met motoren worden gedemonteerd en leverde en monteerde KSB 8 stuks nieuwe, horizontaal gedeelde drinkwaterpompen type RDLO 500-685A GB met 1 MW 6kV motoren. Dit inclusief nieuw leidingwerk, appendages, elektrotechnische installaties, frequentieregelaars inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht, transformatoren maar ook besturingskasten voorzien van zeer moderne beveiligings- en bewakingssystemen met SIL (Safety Integrity Level) gecombineerd met programmeerbare Pilz veiligsheidsrelaistechnologie.

Aan het einde van de aanbestedingsprocedure bleven nog twee aanbieders over die aan de vereiste specificatie konden voldoen. KSB beloofde om over een geplande levensduur van 32 jaar een gunstiger totaal levensduurkostensom (TCO) te garanderen en daarmee werd de opdracht voor dit werk gegund.

 

Waternet

Het ging om installaties bij het Waterkringloopbedrijf en dus ook drinkwaterbedrijf Waternet in Amsterdam. Waternet is als uitvoerend waterkringloopbedrijf verantwoordelijk voor zowel waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam. Zij voorzien de burgers, drinkwaterbedrijven en industrieën van een leveringszeker en toereikend aanbod van ruw en vers drinkwater. En aangezien het verzorgingsgebied onder zeeniveau ligt, moet het bedrijf er als waterschap ook voor zorgen dat de 1,3 miljoen inwoners van het stroomgebied worden beschermd tegen overstromingen.

 

De uitdaging

De voornaamste uitdagingen waren een strakke timing, veel betrokken partijen en Corona. De specifieke uitdagingen van dit project lagen op verschillende gebieden en stelden het projectteam voor een aantal hindernissen. Aan de ene kant was de planning verdeeld in vier heel nauw getimede fasen. Deze krappe timing werd nog bemoeilijkt doordat er in het hoogseizoen geen grote werkzaamheden aan het systeem konden worden uitgevoerd. En een groot deel van de plannings- en uitvoeringsmaatregelen viel precies ten tijde van de wereldwijde pandemie!

De echte uitdagingen lagen echter op het bouwtechnische vlak.

– De juiste plaatsing van zuigmonden in de aanzuigkelder.

– Zorgen voor een zo gelijkmatig mogelijke snelheidsverdeling bij een turbulente inlaatkelder.

– Riskant werk in vochtige en overstroombare zuigkelders.

– Het aanleggen van trillingvrije pompfunderingen.

– Het koelen van de frequentieomvormers inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht.

– Complexe besturingstechniek.

Daarnaast was een grote verscheidenheid aan specialistische disciplines bij het project betrokken. Daardoor konden afhankelijkheden worden overwonnen door goede communicatie en wederzijds begrip van alle kanten.

De bouw begon in november 2018. Door verschillende vertragingen en de bijzondere omstandigheden waaronder Corona, kon de oplevering pas in oktober 2021 plaatsvinden.

 

De oplossing

KSB Nederland voerde samen met specialisten van de KSB-fabriek in het Duitse Halle de stromings-engineering (CFD) uit. De engineering van de pompfunderingen, buisdiktes en buisondersteuningen was een coproductie met de firma HAL-Engineering in Halle. KSB controleerde ook samen met een adviseur de te bouwen elektrotechnische- en besturingsinstallaties.

Gekozen werd voor de eentraps, axiaal gedeelde RDLO centrifugaalpomp voor horizontale installatie op trillingsvrije betonnen fundering. Alle waterpompen van het type RDLO 500-685 werden fasegewijs getest in aanwezigheid van de klant op de proefstand in Halle volgens ISO9906 klasse 1U. Aansluitend vonden er testen plaats voor het energieverbruik van ‘wire to water’ met de complete aandrijflijn inclusief motor, frequentieregelaar, transformator en koppeling. Uiteindelijk werd alles in Nederland geassembleerd en gemonteerd.

De ingebouwde RDLO-pompen kenmerken zich met name door hun hoge efficiëntie en prestaties. Dat levert een korte terugverdientijd op. De gewenste doelen zijn behaald en de klant toont zich tevreden over de geleverde KSB-oplossingen.

 

 

Cijfers, gegevens en feiten

Project: twee pompstations

Eindgebruiker: Waternet Amsterdam, Nederland

Toegepaste KSB producten: 8 x RDLO 500-685 A GB met 1MW 6kV motoren

Inbedrijfname: 2021