Uit de praktijk

Xylem viert dit jaar het 10 jarige bestaan en het 120-jarig bestaan van haar merk Flygt. De laatste tien jaar opereert het als ‘Xylem’, maar het begon ooit als Flygt de uitvinder van de dompelpomp. Andrew Faasen (Sales Manager) en Samantha Bootsman (Sales Manager) van het bedrijf vertellen hoe het zo liep.

 Andrew Faasen begint: “Tot 2011 behoorde ‘Flygt’, het oorspronkelijke merk, tot de ITT-groep. In 2011 ontstond vanuit ITT corporation de spinoff Xylem, dat zichzelf heeft ontwikkeld en zich volledig focust op watertechnologie.

Bij het beursgenoteerde bedrijf werken meer dan 17.000 mensen verdeeld over 150 landen, op ruim 400 locaties en vertegenwoordigd op alle continenten met oplossingen voor de gehele watercyclus.

In de loop van de 100 jaar groeide ITT  met verschillende watermerken. Van Flygt tot aan Godwin, Wedeco, Lowara, Sanitaire, Sensus en Pure Technologies. De verschillende eigen fabrieken produceren nog steeds hun merken. Samantha Bootsman: “Daar waar ze elkaar overlapten, gingen merken samen of spitsten ze af op toepassing.”

Smarter

Een van de huidige trends die het bedrijf signaleert, is dat het systeem steeds ‘smarter’ wordt. Bootsman: “De klant denkt meer richting Opex in plaats van Capex. Men zoekt naar oplossingen. Niet alleen reageren op problemen maar deze tijdig aan zien komen en het maken van een optimalisatie slag. Klanten willen meer en meer totaal ontzorgd worden.”

Een andere trend die Xylem waarneemt, is de toenemende samenwerking binnen de hele keten. Faasen: “Industrie, waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat bekijken de situatie meer en meer samen vanuit milieuvriendelijk oogpunt en lange termijn kosten. Van deze duurzaamheid profiteert de hele maatschappij.” Bootsman noemt een voorbeeld. ”In een gemeente bleek het afvalwaterstelsel niet meer toereikend. In plaats van conventionele investeringen koos de gemeente voor slimme sturingen. Door slim sturen en afspraken met de tuinders draait het systeem met ruim 2.700 gemalen optimaal.”

Over 120 jaar Flygt
Samantha Bootsman een Andrew Faasen

One size fits all

Dat ieder zijn eigen besturing- en assetstandaard hanteert, vormt in deze tijd van smart solutions geen probleem. Bootsman: “Pomp en besturing lopen als het ware in elkaar over. De klassieke scheiding vervaagt. Kijk maar naar onze Concertor.” Faasen vult aan: “Vergelijk het met een auto, steeds meer elektronica en sturing. Je beschikt over een geïntegreerd stuk intelligentie dat onderdeel is van het geheel. Niet alleen lokaal maar in het hele watersysteem, daarmee kun je alles wat beschikbaar is, inzetten om te ontsluiten wat je aanvullend nodig hebt. Soms gaat het alleen om extra sensoren.”

Je moet wel weten wat je wilt meten natuurlijk. Bootsman: “Maar met al die gegevens kun je betere keuzes maken en investeren op basis van feiten. Dat zogenaamde assetmanagement ondersteunt de langetermijnplanning. Bovendien dalen kosten door de voorspelbaarheid en het voorkomen van ongemak.”

Ondersteuning

Met het complete portfolio wil de waterspecialist hokjes doorbreken. ‘Met de hele keten het proces optimaliseren en de impact op de omgeving minimaliseren’ is het motto.

Bootsman: ”Klanten gaan meer en meer outscourcen. Wij monitoren en zij kijken mee. Dat verandert wel de contractvormen die wij samen aangaan. Tel daarbij op de paradox die ontstaat omdat ze in feite zo veel mogelijk uit handen willen geven maar wel de controle moeten houden. Dat is vanuit het perspectief van onze klant een stuk los durven laten en dat werkt alleen als we elkaar vertrouwen en een partner zijn.”

Voor dat partnerschap, doet Xylem er alles aan voldoende (technisch) personeel in huis te hebben, te houden en te krijgen. Daarvoor moet je een aantrekkelijke werkgever zijn.

‘Onze visie slaat aan bij het personeel van de toekomst’

Aantrekkelijk

Bootsman: “We zitten regelmatig in de luxepositie dat personeel zich spontaan meldt voor een baan of een stage. Vaak geven ze aan dat onze missie, strategie en visie aansluit bij hun toekomstvisie en waarden.”

Dat geldt overigens voor Xylem wereldwijd: aantrekkelijk zijn en zelf opleiden. Faasen: “Zo doen we ook mee aan de jaarlijkse Stockholm Junior Water Prize voor watertalenten. Ook onze CEO staat af en toe voor de klas.”

Xylem heeft een eigen corporate social responsibility programma, Watermark®. Het bestuur moedigt medewerkers en stakeholders aan om hier vrijwillig aan deel te nemen. Zo wordt personeel en materialen belangeloos beschikbaar gesteld tijdens noodsituaties, geven ze voorlichting op scholen en heeft het als missie om schoon water voor iedereen beschikbaar te maken.

In 2015 heeft Xylem besloten om zes basiswaarden van de United Nations Sustainable Development Goals (SDG) door te voeren in de bedrijfsvoering. Van iedere medewerker wordt gevraagd deze waarden uit te dragen en ernaar te handelen. De waarden zijn: producten ontwikkelen die duurzaam en dus beter voor het klimaat zijn, gender gelijkheid, schoon water en sanitair, innovatie leveren binnen industrie en infrastructuur, gezondheid en welzijn stimuleren en meewerken aan duurzame steden en gemeenschappen.