Uit de praktijk

Het familiebedrijf Royal Swinkels Family Brewers in Lieshout, beter bekend als Bavaria bewaakt de kwaliteit door het gehele brouwproces in eigen beheer te houden. Vanuit het Inventflow Service Center ondersteunen ze het pompenbestand.

In de Bavaria brouwerij in Lieshout brouwen ze meer dan vijftig soorten en veelal vraaggestuurd. De brouwerij beschikt ook over een aan de ‘bierproductiekant’ geïntegreerde limonadelijn. Carpay: “In totaal hebben we twee straten limonadeproductie, drie voor helder alcoholhoudend bier en twee voor alcoholvrij bieren.”

 

Brouwproces

Voor het bier gaat gerst, mout, water en hop naar grote tanks. Hier wordt het gekookt of dus eigenlijk gebrouwen. Het resultaat, wort, bevat veel suikers dat met gisting wordt omgezet in alcohol en CO2. Hierna volgen nog processtappen als lageren en filteren en ontstaat helder bier dat kan worden afgevuld.

Alle productielijnen komen samen bij een afvullijn waar 70 procent wordt afgevuld in blik. Er is nog een extra stroom, het zogenaamde kelderbier. Dat gaat naar tanks bij cafés en extern voor private label.

Een goed glas bier

 

Denken in oplossingen

Ralph Carpay leidt het team dat zorgt voor onderhoud, revisies en modificaties van de brouwerij. Aan het brouwproces veranderde al 300 jaar vrijwel niets. Carpay: “Natuurlijk passen we ons wel aan als er wettelijk regels zijn en blijven we technisch en technologisch innoveren om concurrenten voor te zijn.”

Richard Holsink van Inventflow komt al ruim 25 jaar bij de brouwer over de vloer. “Bavaria kijkt naar oplossingen en huldigt het principe ‘doen wat je belooft’. Dat spreekt me aan. Bovendien kijken ze bij aanschaf ook heel goed naar duurzaamheid en life cycle kosten.

 

Circulair brouwen

Bij Bavaria besteden ze veel aandacht aan standtijden van seals en pompen maar ook aan eventuele energiebesparingen. De doelstelling van Swinkels Family Brewers om in 2020 voor 50 procent circulair te brouwen, hebben ze gehaald. Inventflow sluit hierbij aan met diverse initiatieven zoals energiechecks en standtijdverlenging van pompen en mechanical seals.

Ralph Carpay: “Wij als team onderhoud werken heel nauw samen met productie. Eén van de doelstellingen is energie besparen.”

Swinkels Family Brewers heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Dat betekent oog voor de lange termijn waarbij investeringen zich niet meteen terug hoeven te verdienen.

 

Samenwerking

Ralph Carpay bestempelt de samenwerking met Inventflow als uniek. “Inventflow past bij ons omdat het bedrijf laagdrempelig werkt, geen stugge organisatie kent, luistert en meedenkt, min of meer onafhankelijk opereert en zijn verantwoordelijkheid neemt. Samen werken we al jaren aan verbeteringen. We kunnen elkaar alles zeggen en wijzen elkaar op tekortkomingen alleen maar om te kunnen verbeteren. Uiteindelijk worden beide partijen door deze manier van samenwerken alleen maar sterker en kunnen we komen tot kostenreducties.”

Een glas bier
Bij de assetinventarisatie werden alle pompen geregistreerd met tagnummers en bijbehorende informatie en documentatie. De brouwerij hanteert zelf een calamiteitenvoorraad maar indien nodig kan Inventflow direct handelen op basis van de vergaarde data.

Assets in kaart

Alle assets van de brouwerij werden door Inventflow middels een inventarisatie in kaart gebracht. Carpay: “Dat biedt ons een compleet overzicht van alle 850 pompen binnen de brouwerij te Lieshout met alle documenten en meerdere foto’s per pomp.”

Door het jaar heen draait Bavaria vanaf week 15 met een piek waarna in de periode van oktober tot begin maart ruimte voor groot onderhoud ontstaat. “Met ons systeem van preventief en predictief onderhoud kunnen we precies zien waar problemen zullen ontstaan. We kunnen deelprocessen stilleggen en overleggen natuurlijk altijd eerst met productie in geval van calamiteit.”

Holsink vult aan: “Strategisch inspelen op de toestand van mechanical seals en van tevoren besluiten ze wel of niet te vervangen, is van groot belang. Als je telt hoeveel slijtbare delen deze brouwerij verbruikt, dan is dat in verhouding erg laag.”

Waar downtime voorheen zes keer per jaar voorkwam, gebeurt dat nu eigenlijk nooit meer.

 

Onderhoud

De intensieve samenwerking leverde volgens beide partijen al een substantiële rendementsverbetering op. Holsink: ”Ze kunnen nu met veel minder energie hetzelfde bereiken. We monitoren de pompen en beoordelen of er een nieuwe nodig is of dat een frequentieregelaar volstaat.”

Het ieder jaar weer stijgende biervolume stelt hoge eisen aan de installaties. Denk naast intensiever gebruik ook aan de bijbehorende reiniging. Daardoor veranderen materiaalkeuze en lagerselectie. Bovendien vereist dat frequente controle op de werkpunten, trillingsmetingen en uitlijning van de pompen.

Holsink: “Hun programma van eisen geeft aan wanneer een bepaalde pomp moet worden gereviseerd. Dat gebeurt aan de hand van indicatoren die worden bepaald met visuele inspectie (seallekkage en lagergeluid genereren correctief onderhoud) of na trillingsmetingen en overschrijding van de standtijd (het zogenaamde preventief onderhoud). Maar de pomp kan ook aan het eind van zijn levenscyclus zitten. Maar we adviseren ook de pomp te vervangen als er substantiële besparingen te behalen zijn.

Een lekker glas bier
De uitkomst van de assetinventarisatie gevisualiseerd.

Holsink vervolgt: ”Wij willen niet installed base verkopen en dan dure onderdelen leveren. De nieuwe trend wordt volgens mij ook kost+. Een multinational vroeg ons eens: ‘Moeten we nu iedere keer benchmarken?’ Nee, zeggen wij. Je krijgt onze inkoopprijs en daar zetten wij standaard een vast percentage bij op. Dit impliceert een volledig transparante relatie met onze klanten. We kunnen internationaal inkopen en daarmee transparant verhandelen.”

Een handelswijze die gezien de relatie Royal Swinkels Family Brewers kennelijk ook erg waardeert.