Uit de praktijk

Tankopslag en tankenparken kennen we als gigantisch grote tanks in de buurt van raffinaderijen of havens. De raffinaderij vult ze met product of het product komt aan per schip. Afvoeren gebeurt per pijpleiding, per schip of tankauto. In bijna elk tankenpark worden de tanks ingezet voor verschillende producten. Dat varieert van benzine, via diesel tot smeerolie of zelfs bitumen. Om al die producten met verschillende viscositeiten goed, betrouwbaar en makkelijk in de tank en er weer uit te pompen, koos de hier beschreven tankopslag schroefspindelpompen voor het laden en lossen.

 

Het gaat om een Atex- omgeving met de sealplannen 53A, 53B of 54. Zoals gezegd verpompt het park verschillende producten met verschillende viscositeiten, verschillende vlampunten, soms en soms vervuild met vaste stof. Voor het materiaal koos de plantleiding overwegend SiC loopvlakken met Kalrez (Ffkm) of Ptfe secundaire afdichtingen. De fluctuerende pers- en zuigdrukken vereisen ontlaste afdichtingen.

 

Remote-bediening

De laad- en lospompen staan vaak bij de steiger of in een ‘weiland opgesteld’. In dat laatste in ieder geval een plek met beperkt toezicht. De operator achter zijn bedieningspaneel ziet alleen via Cctv-camera’s de pomplocatie.

De locatie beschikt over oudere maar nog goed inzetbare en prima functionerende pompen. En hoewel de schroefspindelpompen kostbaar zijn, draaien ze degelijk. Het aantal uren ligt bij opslag natuurlijk wel lager dan bij echte productie. Daardoor slijt de apparatuur minder en besteedt de plant het onderhoud uit. Iets dat in het buitenland met minder expertise ‘on site’ sowieso sneller gebeurt.

oplossing voor onder druk staande seals, operators en management

 

Grote inhoud leidingwerk

Het beschreven tankenpark heeft daarom de procesvoering, de operationele bewaking en de opleiding van de operators goed gemanaged. De leiding maakte een doordachte keuze in pompen en seal(systeem). In de praktijk werkt alles op het tankenpark dan ook goed, heel goed…… Op één klein maar wel heel vervelend sealprobleem na.

Het leidingwerk heeft een behoorlijk grote diameter en is als zo vaak ook lang. Dat maakt de inhoud van dat leidingwerk behoorlijk groot. Als nu in dat leidingwerk de temperatuur behoorlijk stijgt als gevolg van het verschil tussen nacht en dag, dan gaat door uitzetting in dat gesloten systeem de druk ook mee omhoog. En door het ontbreken van een expansiemogelijkheid kan die drukstijging behoorlijk hoog uitvallen.

oplossing voor onder druk staande seals, operators en management
Bestaande standaard afdichting U74-D. Ongebalanceerd, opent onder productdruk en standaardmateriaalkeuze.

 

Niet-drukomkeerbaar

Het drukoverstortventiel (pressure relief valve) opent meestal bij een beduidend hogere druk dan de 2bar-overdruk ten opzichte van de leidingdruk in het spersysteem. De dubbelwerkende afdichtingen die sinds jaar en dag standaard worden gebruikt zijn alleen niet drukomkeerbaar. Dus zodra de druk in het leidingwerk groter is dan de druk in het spersysteem, gaat de mechanische afdichting aan productzijde product doorlaten naar het spersysteem. Immers, er zit geen stikstofbuffer in het vaatje (plan 53a) of in de accumulator (plan 53b) om voldoende hoge tegendruk te geven. De mechanische afdichting naar de atmosfeer blijft wel op de normale manier belast. Die zal dan ook blijven functioneren, zij het met een hogere druk door het opvullen van het spersysteem met product.

Met een licht ontvlambaar product in het spersysteem ontstaat met medium in de atmosfeer een explosiebron.

oplossing voor onder druk staande seals, operators en management
Ceraseals alternatief CS-B74K-D. Opent niet odner productdruk, materiaalkeuze speciaal laagfrictie loopvlak materiaal.

 

Hoog-viskeus of vervuild

Een hoog viskeus of vervuilde spermedium geeft nog een ander probleem. Want bij het verpompen op een later tijdstip, zijn de sealvlakken verkleefd (met als resultaat breuk op de meeneempennen), zijn de leidingen vervuild (dus geen circulatie van het spermedium met oververhitting en droogloop tot gevolg) of is de viscositeit van het spermedium te hoog voor een goede smering van de loopvlakken. Dat laatste resulteert net zo goed in droogloop.

In alle gevallen lukt verpompen uiteindelijk niet meer door lekkage of mechanische schade.

Om daarvoor helemaal de weliswaar oudere maar nog prima functionerende pompen om te bouwen naar een jonger sealontwerp bleek te kostbaar. En is in sommige vaak zelfs niet mogelijk.

 

Alternatief

Een wereldspeler op tankenparkgebied vroeg CeraSeals om een goede en betaalbare oplossing voor het hierboven beschreven probleem. De laatste kwam in samenwerking met zijn pomp-OEMpartner met een alternatief dat bovendien 1:1-uitwisselbaar was met de tot dan toe gebruikte afdichtingen.

Het toevoegen van een drukomkeerbaar-functie, voorkomt vervuiling van het spersysteem door medium. De keuze voor ontlast in plaats van belast verlaagt de frictie en maakt een hogere werkdruk mogelijk.

Het spermedium met een grotere capaciteit rondpompen, waarborgt maximale warmteafvoer. De speciale SiC-loopvlakken genereren minder warmte en lenen zich daardoor voor gebruik bij slechte smering. Bovendien kan de gebruiker de seals eenvoudig monteren zonder de schroefspindels te demonteren.

Inmiddels schafte de tankenparkeigenaar de oplossing aan. Waar de vroegere afdichtingen elke twee tot drie maanden moesten uitgebouwd en hersteld, werkt de nieuwe oplossing naar volle tevredenheid. Dat scheelt niet alleen hoge kosten maar ook verstoring van het productieproces. En het vergroot daardoor de beschikbaarheid van de installatie.