Blog

Het nieuwe werken is samenwerken

PNL1-17 Column Jaap Nonnekens - Het nieuwe werken is samenwerken

Binnen het waterschapwerk merk ik een duidelijke kanteling in de benadering van vraagstukken. Waar vroeger afgebakende opdrachten, al dan niet met ondersteuning van een adviesbureau, zijn opgepakt en tot een goed eind zijn gebracht, constateer ik dat we gelukkig steeds meer in staat zijn om de juiste partijen om ons heen te vergaren en gebruik te maken van elkaars expertise.

Dit heeft als voordeel dat vraagstukken veel integraler worden opgepakt. De aanpassing van een zuivering leidt bijvoorbeeld ook tot een bredere kijk op de waterketen voordat keuzes worden gemaakt. Moeten we überhaupt wel investeren in die betreffende zuivering of is het vanuit maatschappelijk oogpunt (en dus de kosten) niet veel logischer om juist in de riolering, een berging dan wel afkoppeling te investeren, of te zoeken naar andere alternatieven? Deze afweging wordt nu veel beter gemaakt dan voorheen. Een ander voordeel is dat we partijen op het raakvlak van ons werk veel beter kennen, daardoor ook sneller in gesprek komen en vaak beter kunnen samenwerken.

R & D

Dit constateer ik niet alleen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook bijvoorbeeld in innovatieve trajecten. Samen met onderwijs, bedrijfsleven en andere overheidsinstellingen (Triple Helix) proberen we te komen tot nieuwe ideeën, krijgen we meer van de grond, werken we efficiënter en brengen we waterkennis op een hoger niveau. Wij hebben als waterschap de mogelijkheid onze ideeën te delen en samen te voegen met de ideeën van anderen. We schetsen de stip op de horizon ten aanzien van bijvoorbeeld de visie en het beleid van het waterschap, zodat we kunnen meedenken en -werken in research-activiteiten.

Met het bedrijfsleven vertalen we steeds vaker onze wensen in een Research and Development programma, dat uiteindelijk leidt tot toepasbare marktintroducties en meer bekendheid voor het werk van het waterschap. Het resultaat voor het bedrijf in kwestie is een landelijke en/of internationale spin-off.

Gedurende het hele traject leveren opleidingsinstituten ook bijdragen in de vorm van stagiairs, afstudeerders en fundamentele kennis. Jongeren kijken vaak anders naar vraagstukken en hierdoor ontstaan nieuwe ideeën. Alle partijen trekken samen op, delen kennis en bereiken naast het gezamenlijke doel door deze samenwerking ook de individuele doelen. Deze nieuwe manier van werken leidt uiteindelijk ook nog eens tot kennisvergroting rond het thema Water.

Jaap Nonnekens, Senior Adviseur technologie (innovatie, samenwerking en partnerschap) Waterschap Vechtstromen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.