De cursus Pompen en Pompenkelders beoogt de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij een hydraulisch verantwoorde pompkeuze kan maken. Tevens zal aandacht besteed worden aan het ontwerp van pompkelders (aanstroming).

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus ruim gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

De cursus bestaat uit een mix van presentaties en oefeningen en wordt verzorgd door ervaren projectleiders van de afdeling Industrial Hydrodynamics. Pentair Fairbanks Nijhuis werkt aan de cursus mee.

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • overzicht pomptypen
  • waaierpompen
  • specifiek toerental
  • affiniteitsregels
  • cavitatie en geluid
  • interactie van pompen met leidingsysteem
  • pompkeuze
  • pompkelderontwerp
  • dynamisch gedrag van pompen
  • praktijkvoorbeelden